Ansatte

 

Turid Røe er daglig leder og har vært ansatt siden 2013. Hun er autorisert regnskapsfører og registrert revisor. Kontaktadresse :turid@rogk.no


Lillan Bakken er regnskapsmedarbeider og har vært ansatt siden 1998. Hun har lang erfaring med føring av regnskap for våre landbrukskunder. Kontaktadresse : lillian@rogk.no


Sissel Kvaal er regnskapsmedarbeider og har vært ansatt siden 2012. Hun fører regnskap og lønn for næringslivskunder. Kontaktadresse : sissel@rogk.no


Berit Krogh Eggen er regnskapsmedarbeider og ble ansatt i 2016. Hun fører regnskap og lønn for næringslivskunder. Kontaktadresse : berit@rogk.no


Gunn Hege Kjellberg er regnskapssekretær og har vært ansatt siden 2014. Kontaktadresse : gunn.hege@rogk.no


Kjell Ivar How er styreleder i selskapet. Han har lang erfaring med årsoppgjør og konsulentoppdrag innen landbruk og med næringsdrivende. Kontaktadresse : kjell.ivar@rogk.no